>NEW: Info to the keyword lisp | >discuss | >create link 
on May 16th 2005, 22:57:05, alitarga@yahoo.com wrote the following about

lisp

İleriki günlerde bir sürü çarpıcı isim çıkacak karşınıza. Biz bu yargılamayı yapmak için çok uzun bir zaman bekledik. Ama artık güçlüyüz. Hem de çok güçlüyüz. Dünya, köpeksiz köyde çomaksız oynayanların istediği gibi at oynattığı yer değil artık. Eğer birisi açlıktan nefesi kokan zavallı, ama etnik kıyım peşinde bir Afrika ülkesine silah satarsa, antlaşmanın altına imzayı koyan en kısa zamanda kendini infazın eşiğinde bulur. İsterse Sovyetler Birliği Birinci Sekreteri Olsun, isterse Fransa Cumhur Başkanı.. Ne dokunulmazlıklar umurumuzda, ne de sıkı güvenlik çemberleri. Bu infaz odasına gelmeleri de şart değil. Bir resepsiyonda tebrik kabul ederken kanser aşısını yer... Sonra kalan birkaç aylık ömrünü Tanrıya yakarmakla geçirir. Hiç kimse kimsesiz çocukların organlarını yağmalayamaz artık. Hiç kimse on beş yaşında gencecik bedenleri uyuşturucu esiri yapamaz. Hepsi dersini alacak. İnfazlar yalnız bu odada yapılmıyor.Bu geceyle aynı tarihte tüm dünyada “aşı kampanyası”nı başlattık. Sayıları on milyonları bulan “pasif hücreler” bu andan itibaren aktif hale geçip birer “yumuşak cellat” olarak belirlenmiş isimlere aşılarını yapacaklar. Sessiz sedasız..
Derin bir soluk aldı. Gözlemci konuşurken çıt çıkmıyordu.
-- Macaristan ihtilalini kanla boğanlar hiç mi ceza görmeyecekler? Berlin Duvarı’nın şizofrenik insan avcıları nasıl olur da cezasız kalır? Din kisvesi altında kitle kıyımını teşvik edenler, zehirli sanayi artıklarıyla sorumsuzca doğayı katledenler, çok uluslu şirketlerin gezegenimizin geleceğine umursamazca ipotek koyan yöneticileri, nükleer denemelere izin çıkaranlar… Gezegenimiz bu soysuzlara defol diyor artık. Kara para aklayan, ya da sade vatandaşların paralarını çarpan o çok saygın! banka sahipleri, ya da onların uşakları, defolup gidin bu gezegenden. Kokuşmuş uyuşturucu babaları, sizde defolun gidin. Cesediniz çürüse toprakta, sebze meyve yenmez olur…
Öfkesinden burnundan soluyordu..
-- Herkes bilmeli ki bu dünya hepimizin. Bir ülke, bir kesimin cebi dolacak diye salt kısır çıkarlar uğruna bu cennet gezegeni katledemez. Burası benim ülkem, ben istediğimi yaparım, nasıl dersin? Ben yaptım oldu, diyebilir misin?Dersen, o zaman devlet terörü olur. Bu gezegen hepimizin. İşte ilkel metotlar kurbanı zavallı Çekoslavakya..
Bir an durup devam etti.
-- Yağmur ormanları bu gezegenin akciğerleri değil mi? Nasıl olur da yok etme kararını kendinde görebilir Brezilya Hükümeti? Asit yağmurlarına dönüşen termik santraları kuranlar.. Bu dünyadan keyif sürerek çekip gideceğinizi mi sanıyorsunuz? Biz sizleri yargılıyoruz… Ve arenaya indik.

www.alitarga.com


   user rating: -1
Contribute to the knowledge of all mankind by entering everything you know about »lisp«!

Your name:
Your Associativity to »lisp«:
Do NOT enter anything here:
Do NOT change this input field:
 Configuration | Web-Blaster | Statistics | »lisp« | FAQ | Home Page 
0.0035 (0.0017, 0.0010) sek. –– 80279242